Επικοινωνία

Υπεύθυνος καταστήματος Πατέλη Νικολέττα

Βιθυνίας 80 Νίκαια,
18450 Αθήνα

210-490-5683